Városrehabilitáció az Avason

Az akcióterület fejlesztésének céljai

A tervezett fejlesztés

  •  illeszkedjen az avasi városrész stratégiájába,
  •  építsen a meglévő folyamatokra, szervezetekre,
  •  a rendelkezésre álló forrásokat újszerűen, mintaértékűen használja fel, hasznos és fenntartható közösségi programokat valósítson meg.

Az akcióterület fejlesztésének célja:

  •  jövőkép nyújtása az Avason lakóknak egy több elemű integrált minta projekt megvalósításával,
  •  a lakás, illetve lakókörnyezeti fizikai feltételek javítása, a lakásfenntartási költségek csökkentése,
  •  a közösségi kohézió erősítése és kapcsolódóan a mentális problémák csökkentése,
  •  a Green City filozófia érvényesítése a fejlesztés során.

Az akcióterületi fejlesztés az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

Lakás funkció

Szilvás 1-7. alatti 60 lakásos társasház felújítása (homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; tető, homlokzat, felújítása, szigetelése; a lépcsőházak, alagsori folyosók, bejáratok, előtetők felújítása; épületgépészeti szempontból meleg vizes napkollektorhoz kapcsolódó gépészeti központ (helyiségek) kialakítása, az épületen belüli távhővezeték szerelvények cseréje, a vízellátási, csatornázási és szellőzőrendszer felújítása, elektromos kapcsolószekrények, villámvédelem korszerűsítése).

Szilvás 15. alatti 15 lakásos társasház felújítása (homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; a bejárati lépcső felújítása, illetve a felújításhoz kapcsolódó elektromos és gépészeti feladatok elvégzése).

Városi funkció

Lakóházak környezetének rendezése, a Green City alapelvekkel összhangban: pl. támfalak zöldnövényekkel való befuttatása; elhanyagolt területrészek, korlátok rendezése, javítása.

Szabadidő Park kialakítása az Avas és az Egyetemváros közötti területen (játszótér bővítése ifjúsági korosztály számára, kutyafuttató, közvilágítás bővítése)

Közösségi funkció

Közösségi tér kialakítása a Szentgyörgy u. 42-44. sz. alatt található Avasi Szolgáltató Ház volt gyermekorvosi rendelő helyiségeiben (építészeti átalakítással információs pont kialakítása; fórumok, közösségi programok szervezésére és oktatásra alkalmas helyiség kialakítása; akadálymentesítés megoldása; gépészeti vezetékek, és szaniterek felújítása, cseréje; elektromos rendszer felújítása, nyílászárók cseréje). A közösségi ház alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (bútorok, teakonyha eszközei, stb.)

ESZA típusú közösségi funkció

Az infrastrukturális fejlesztések kiegészítéseként az alábbi soft elemek valósulnak meg:

  •  közösségszervező tevékenységek,
  •  képzések és foglalkoztatások 10-21 év közti fiatalok számára,
  •  támogatási alap létesítése civil szervezetek számára helyi akciók, kisebb programok, képzések megvalósítására.

Lakás célú fejlesztések

Avas-dél szociális célú rehabilitációja