Újabb pályázat avasi mini-projektek támogatására

2015-02-11

A „Szociális célú városrehabilitáció – Miskolc - Avas-dél akcióterületen” című projekt részeként Miskolc önkormányzata pályázatot hirdet nonprofit szervezetek támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás mini-projektek, így programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések és tájékoztatók megvalósítását segítik. Támogatható például a közösség- és településfejlesztés, vagy a szabadidő hasznos eltöltését, esetleg a környezettudatosság elterjesztését segítő akciók megszervezése.

Pályázhatnak olyan helyi nonprofit szervezetek, amelyek a település lakosságával kapcsolatban vannak, vagy a településen korábban már hajtottak végre konkrét akciókat.

Elsősorban a következő témákhoz kapcsolódhatnak a pályázók mini-projektjeikkel:

– az integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezése az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi hagyományt, kötődést és identitást erősítő akciók szervezése – (pl. falfestés, falmozi);
– közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása – (pl- baba-mama klub);
– helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
– az integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;

A támogatás összege 500 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet, a rendelkezésre álló keret pedig  több mint 4 és félmillió forint.

A pályázatokat február 23 és március 9 között lehet benyújtani.

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető
a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján
(www.miskolc.hu és a www.varosfejlesztes.miskolc.hu honlapon),
valamint nyomtatott formában a Miskolci Városfejlesztési Kft. portáján
(3525 Miskolc, Városház tér 13.).

Forrás: Minap.hu