Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Humán Főosztály – Egészségügyi és Szociális Osztály

Az Osztály ellátja az egészségügyi- és szociális igazgatási feladatokat..

Ezen belül feladatai különösen:

 Az egészségügyi ellátás területén:

  • az alapellátás (felnőtt, gyermek és fogászati háziorvosi körzetek, foglalkoztatás - egészségügy, védőnői szolgálat stb.) kialakításában és működtetésében való közreműködés:
  • iskola-egészségügyi ellátás szervezése

A szociális ellátás területén:

  • I.fokon intézi a Közgyűlés, a Polgármester, illetőleg a Jegyző hatáskörébe tartozó, államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket,
  • megállapítja a szociális törvényben, más jogszabályokban, illetve önkormányzati rendeletben szabályozott eljárás keretében a szociális segélyeket és egyéb támogatásokat, gondoskodik azok folyósításáról,
  • előkészíti és végrehajtja a testületi döntéseket,
  • szakmailag közreműködik a szociális intézmények felügyeletében és irányításában,
  • kiállítja az előírt igazolásokat,
  • vezeti a szükséges nyilvántartásokat,
  • kapcsolatot tart más szociális és karitatív szervezetekkel.

Ellátja a hadigondozottakkal kapcsolatos feladatokat.

Az Osztály intézi a pénzbeni és természetbeni szociális juttatási ügyeket (normatív, illetve szociális rászorultságtól függő juttatások), továbbá közreműködik a személyes gondoskodást nyújtó - alap és szakosított - ellátások biztosításában.

Közreműködik az ágazathoz tartozó intézményekkel és gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi, önkormányzati és hatósági feladatok ellátásában.

3525 Miskolc, Városház tér 8.