Az Avasi Közösségi Tér bemutatása

2015-02-07

2014. májusában nyílt meg Miskolcon az Avasi Közösségi Tér a Szentgyörgy út 42-44. szám alatt, mely az Avas városrészben élők számára kínál programokat a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve helyet biztosít önszerveződő körök működtetéséhez. A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szociális célú városrehabilitáció – Miskolc-Avas-dél akcióterületen” elnevezésű programjának keretében elindult tevékenységet több éves előkészítő munka előzte meg.
 
A Dialóg Egyesület régóta dolgozik azon, hogy az Avason közösséget teremtsen, 2009-től foglalkozik közösségfejlesztéssel ezen a terepen. Ugyanekkor az avasi intézményekkel együtt már elindult egy közös gondolkodás arról, hogyan lehet közösséget kialakítani ebben a városrészben. A fejlesztői munka részeként az intéményközi munkával párhuzamosan az avasiak körében Avasi Akciónapok alkalmával több éven át felmérések készültek a helyi közérzetről. A felmérésekből egyértelműen kiderült, hogy van igény közösségi életre. Az önkormányzati program mindezek figyelembe vételével több szálon indult meg. Egyrészt a közösségi térnek szánt épületrészt korszerűen felújították, a már működő önszerveződő kezdeményezések mellett (pl. Avasi Kézművesek, Párbeszéd Kör, Avasi Könyvcsere Pont), civil szervezetek bevonásával új programok szervezésébe fogtak, amit tovább kísér a közösségfejlesztő munka. A közösségfejlesztés során kialakult kisközösségek nemcsak teret kapnak a Térben, hanem képzési, mentori, támogatói légkört is, s olyan kapcsolati hálóban gazdagodnak, ami nemcsak közösségi, hanem egyéni boldogulásukat is segíti. A környező szomszédságok lakói a Térben tartják a közösségi beszélgetéseiket, amivel fokozatosan indul el a párbeszédnek régóta várt, újfajta kultúrája.
 
Miskolc Önkormányzata pályázatot hirdetett nonprofit szervezetek számára a „Szociális célú városrehabilitáció – Miskolc Avas-dél akcióterületen” című projekt részeként. A támogatás a civil és nonprofit szervezetek közreműködésére irányult, akik megvalósítják a projekttel kapcsolatos, illetve az azt kiegészítő akciókat, tevékenységeket, rendezvényeket a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően. Támogatást a következő szervezetek kaptak – Szépmesterségek Alapítvány, Eleven Föld Szociális Szövetkezet, Holdam Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület, Öt Pont Egyesület, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Miskolci Családokért és Segítőkért, Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub, Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány (MINŐIES), Musical Műhely Miskolc. Emellett a Máltai Szeretszolgálat programjai színesik a Tér programjait: dráma - és táncfoglalkozások, valamint IT kompetenciafejlesztés során.
 
Az Avasi Közösségi Tér jelenlegi programjai a közösségek alakulását ösztönzik és a szabadidő hasznos eltöltését segítik napi együttműködések keretében. A közösségi térben folyamatos együttműködés alakult ki a Dialóg Egyesület tagjai, és önkéntesei, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) munkatársai, az ún. Miniprojektek megvalósítói és a helyi lakosok között.